Quy trình tuyển sinh
Trường THPT Yersin Đà Lạt
Trường THPT Yersin Đà Lạt thuộc Tập đoàn giáo dục IGC với 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục, mang đến chương trình học cấp tiến, phát huy năng lực học sinh.
Trường THPT Lê Quý Đôn
Trường THPT Lê Quý Đôn là thành viên Tập đoàn giáo dục IGC với 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục. Trường được thành lập năm 1998 với 02 ...
Trường TH - THCS - THPT Lê Quý Đôn - Quyết Thắng
Trường TH - THCS - THPT Lê Quý Đôn - Quyết Thắng là thành viên Tập đoàn giáo dục IGC với 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục. Cơ sở vật ch...
Trường THCS - THPT Tân Phú
Trường THCS - THPT Tân Phú là thành viên Tập đoàn giáo dục IGC với 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục. Trường được thành lập từ năm 2007 ...
Trường TH-THCS-THPT Trịnh Hoài Đức
Trường TH-THCS-THPT Trịnh Hoài Đức là thành viên của Tập đoàn giáo dục IGC với gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục. Trường được thành...
Trường THPT Lê Quý Đôn – Long Bình Tân
Trường THPT Lê Quý Đôn – Long Bình Tân là thành viên Tập đoàn giáo dục IGC với 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục. Trường thành lập năm 2...