Sự kiện
NGOẠI KHOÁ LIÊN SỬ - ĐỊA
04/05/2021

Học tập qua dự án giúp học sinh biết vận dụng kỹ năng sưu tầm, thiết kế các video vào bài học.


Hiện nay, ứng công nghệ thông tin là nhu cầu bức thiết của mỗi cá nhân và của toàn xã hội. Tuy nhiên, việc sử dụng, khai thác và ứng dụng đang còn nhiều khó khăn, lúng túng và chưa hiệu quả.


Nếu ứng dụng thành thạo các phần mềm thiết kế video sẽ tạo nên những điều kiện cực kì thuận lợi để học sinh học tập tự giác, sáng tạo tích cực, phục vụ cho mục đích học tập cũng như trong cuộc sống.
#Yeuthuong #Tontrong #Trachnhiem

Tin Liên Quan
ĐỔI MỚI CÔNG TÁC SINH HOẠT CHỦ NHIỆM
DỰ ÁN VIỆC TỬ TẾ - KINDNESS
KHÁM PHÁ THIÊN NHIÊN KỲ THÚ