Chương trình Tin học quốc tế

 

CHƯƠNG TRÌNH HỌC

CẤP

CHỨNG CHỈ

Xây dựng theo mô hình IC3-Spark, IC3 và MOS, giúp học sinh có đủ kiến thức và khả năng sử dụng máy tính thành thạo, đủ năng lực thi chứng chỉ quốc tế tùy theo nhu cầu và nguyện vọng.

Tiểu học

(Lớp 3 - Lớp 5)

IC3-Spark (Internet and Computing Core Certification Spark): do Tổ chức Tin học thế giới Certipot (Hoa Kỳ) cấp, có giá trị trọn đời, được công nhận trên toàn quốc và toàn thế giới.

Trung học cơ sở

(Lớp 6 - Lớp 9)

IC3 (Internet and Computing Core Certification): do Tổ chức Tin học thế giới Certipot (Hoa Kỳ) cấp, có giá trị trọn đời, được công nhận trên toàn quốc và toàn thế giới.

Trung học phổ thông

(Lớp 10 - Lớp 12)

MOS (Microsoft Office Specialist): do Microsoft trực tiếp cấp, có giá trị trọn đời, được công nhận trên toàn quốc và toàn thế giới.