Chương trình Tiếng Anh chuẩn châu Âu

 

CHƯƠNG TRÌNH HỌC

THỜI GIAN HỌC

TRÌNH ĐỘ

BẬC TƯƠNG ĐƯƠNG TRONG KHUNG CEFR

Xây dựng theo khung trình độ Châu Âu, được Hội đồng khảo thí Châu Âu phát triển dưới sự hỗ trợ của trường ĐH Cambridge

Liên tục 5 năm (Lớp 1 – 5)

Flyers

A2

Liên tục 9 năm (Lớp 1 – 9)

PET

B1

Liên tục 3 năm (Lớp 10– 12)

KET

A2

Liên tục 7 năm (Lớp 6 – 12)

>= IELTS 4.0

(được miễn thi tốt nghiệp THPT môn tiếng Anh)

B1

Liên tục 12 năm (Lớp 1 – 12)

>= IELTS 6.0

(được miễn thi tốt nghiệp THPT môn tiếng Anh)

B2