Sổ tay Phụ Huynh
Sổ tay Phụ Huynh
22/09/2020

Sổ tay Phụ huynh là sản phẩm tăng cường công tác kết nối Nhà trường - Gia đình.

Sổ tay cung cấp các thông tin về mục tiêu giáo dục của Tập đoàn giáo dục IGC, ba giá trị cốt lõi Yêu thương - Tôn trọng - Trách nhiệm, cùng các thông tin về chương trình học, công tác chăm dưỡng và giáo dục học sinh tại trường.

Kính mời Quý Phụ huynh bấm vào tài liệu bên dưới để tham khảo. 

SỔ TAY PHỤ HUYNH NĂM HỌC 2020-2021;

Tags:
Tin Liên Quan