Chăm sóc sức khỏe

Nhà trường đã xây dựng phòng y tế riêng, trang bị tủ thuốc riêng và các trang thiết bị thiết yếu cần thiết để phục vụ học sinh. Nhà trường có nhân viên Y tế chuyên trách để chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh và thường xuyên phối hợp với Trung tâm y tế Huyện tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ y tế trường học, đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều nội dung và hình thức phong phú. 
Bên cạnh đó, nhà trường cũng tích cực triển khai phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực;đầu tư xây dựng bếp ăn bán trú một chiều, hệ thống nước uống sạch RO cho học sinh, hệ thống vòi nước rửa tay, nhà vệ sinh đảm bảo theo quy định. Chất lượng công tác y tế học đường được nâng lên, nhà trường không để dịch bệnh phát sinh. 
Vào đầu năm học, nhà trường đã phối hợp thực hiện công tác khám sức khỏe ban đầu cho 100% các học sinh, lập sổ quản lý sức khỏe học sinh thường xuyên trong năm học. Đối với trẻ, học sinh mắc bệnh mãn tính, nhà trường có cơ chế chăm sóc, điều trị, thông báo với phụ huynh về tình hình sức khỏe của con em mình.