Chương trình Tiếng Anh chuẩn châu Âu

Học chương trình này các em học sinh được trực tiếp học, giao lưu, trò chuyện với Giáo viên nước ngoài. Qua đó các em được nâng cao về kiến thức, tự tin trong giao tiếp Tiếng Anh.