Về Trường THPT Lê Quý Đôn – Long Bình Tân

Trường THPT Lê Quý Đôn – Long Bình Tân là thành viên Tập đoàn giáo dục IGC với 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục từ cấp mần non đến cao đẳng, đại học. Được thành lập năm 2017 trong bối cảnh nền giáo dục nước nhà đang thực hiện nhiệm vụ “đổi mới căn bản, toàn diện”, nhà trường đầu tư chuẩn hóa chương trình học, đội ngũ cán bộ giáo viên, cơ sở vật chất và tổ chức hoạt động kết nối nhằm đảm bảo chất lượng giáo dục.

CoSoGioiThieu
1
TRƯỜNG TRỰC THUỘC HỆ THỐNG
Cán Bộ Giảng Viên
100
Cán Bộ Giảng Viên
Học Sinh
1300
Học Sinh